קטגוריות
אישי

כוחות מכשף אדון-שדים מ-WoW

זהו המקצוע הכי קשה להמרה עד עכשיו, כי הוא דורש מכאניקה חדשה ו-"איזון", נגיד, שמאפשר לך לשלוט בשדים ועדיין לא להיות הכי חזק בעולם. אלא רק די חזק בהחלט.
לאחר מחשבה, החלטתי שהמכאניקה הבסיסית של מו"ד לשליטה ביצורים – זה עולה לך פעולות – נשמעת לי מאזנת מספיק. אז יאללה.

במקום ברית קדם וקללת המכשף, אתה מקבל שד. זהו ההבדל הקיצוני שבין מכשף מו"ד קלאסי למכשף WOW, והדבר המעניין ביותר במקצוע המחודש.
במקום המאפיין קליעה למטרה, אתה מקבל 2 פרצי ריפוי נוספים. אתה עוד תזדקק להם.
אתה מקבל מאפיין מקצוע חדש, "קציר נשמות". בכל מנוחה קצרה, אתה יכול לתפוס נשמות טועות כדי לזכות בשני רסיסי נשמה. כדי שתתחיל כל התקלות עם 2 רסיסים.
אתה יודע את שפת השאול, כדי שתוכל לתקשר עם השדים שלך.

השדים המזומנים משתמשים בכל חוקי מילת המפתח זימון (המעודכנים!), עם כמה הבדלים:
שד מזומן שמתרחק מבעליו יותר מ-20 משבצות, נעלם.
ניתן להחזיק רק בשד כבול אחד בכל רגע. זימון שד חדש גורם לשד הקודם להיעלם מיד.
שדים כבולים יודעים רק את שפת השאול, והם נוטים לתוהו רשע.

רסיס נשמה: מילת המפתח הזו פשוט מעידה על כך שניתן להשתמש ברסיס נשמה עם הכוח. אופן השימוש מצוין בכוח עצמו.
קללה, חירוף: על כל יצור יכולה להיות רק קללה אחת; קללה חדשה מחליפה את הקודמת ומפסיקה את השפעתה מיד. כנ"ל עם חירוף. עם זאת, חירוף וקללה לא מפריעים אחד לשני בשום צורה.

תקופת הגבורה

קליע צל
ההתקפה הבסיסית של רוב המכשפים, היא פשוט "פרץ קמאי" הקלאסי של מכשף מו"ד, אבל הנזק הוא מסוג מוות.

זימון אימפ
התקלות * זימון, מאגיה, רסיס נשמה
פעולה רגילה   טווח 1
מיוחד: אם אתה מנצל רסיס נשמה, כוח זה הוא פעולה חופשית.
השפעה: אתה מזמן את האימפ הכבול שלך במשבצת סמוכה פנויה. הוא נותר עד לסוף ההתקלות או עד שאתה מפיג אותו כפעולה משנית.

תבערה
התקלות * אביזר, אש, מאגיה
פעולה רגילה   טווח 10
מטרה: יצור אחד
התקפה: חוסן נגד תגובה
פגיעה: 1ק10 + מתאם חוסן נזק אש, ונזק אש מתמשך 5 (הצלה לסיום), עם מחסר 2- להצלה.

השחתה
התקלות * אביזר, מאגיה, מוות
פעולה משנית   טווח 10
מטרה: יצור אחד
התקפה: חוסן נגד קשיחות
פגיעה: 5 נזק מוות מתמשך (הצלה לסיום) עם מחסר 2- להצלה.

מאזן חיים
לפי רצון * מאגיה
פעולה משנית   אישי
השפעה: אתה מנצל פרץ ריפוי ולא משיב נקודות פגיעה. במקום זאת, אתה משיב את השימוש באחד מכוחות ההתקלות שלך.

ניקוז חיים
התקלות * אביזר, מאגיה, מוות, ריפוי, רסיס נשמה
פעולה רגילה   טווח 10
מיוחד: אם אתה מנצל רסיס נשמה, כוח זה הוא פעולה משנית.
מטרה: יצור אחד
התקפה: חוסן נגד קשיחות
פגיעה: 1ק10 + מתאם חוסן נזק מוות, ואתה משיב 3 נקודות פגיעה.
תמיכה רגילה: 1ק10 + מתאם חוסן נזק מוות, ואתה משיב 3 נקודות פגיעה.
מיוחד: אם אתה מנצל רסיס נשמה, התמיכה בתור זה היא פעולה משנית.

שריון שדים
יומי * אביזר, מאגיה
פעולה רגילה    אישי
השפעה: עד סוף ההתקלות, אתה זוכה בתוסף כוח 2+ לדרג"ש, וזוכה ב-2 נקודות פגיעה נוספות בכל פעם שאתה מקבל השפעת ריפוי.

זימון צעדן כיליון
התקלות * זימון, מאגיה, רסיס נשמה
פעולה רגילה   טווח 1
מיוחד: אם אתה מנצל רסיס נשמה, כוח זה הוא פעולה חופשית.
השפעה: אתה מזמן את צעדן הכיליון הכבול שלך במשבצת סמוכה פנויה. הוא נותר עד לסוף ההתקלות או עד שאתה מפיג אותו כפעולה משנית.

יצירת אבן-בריאות
יומי * מאגיה
פעולה רגילה   אישי
השפעה: אתה יוצר אבן-בריאות. ניתן להשתמש בה כפעולה משנית על מנת לנצל פרץ ריפוי ולהשיב 5 נק"פ נוספות. אבן-הבריאות נעלמת לאחר שמשתמשים בה, או לאחר מנוחה ממושכת.

ניקוז נשמה
התקלות * אביזר, מאגיה, מוות
פעולה רגילה   טווח 10
מטרה: יצור אחד
התקפה: חוסן נגד קשיחות
פגיעה: 1ק10 + מתאם חוסן נזק מוות, או 2ק8 + פעמיים מתאם חוסן נזק אם המטרה מדממת. אם המטרה נהרגת מנזק זה, או בסיבוב שלאחר שפגעת או תמכת בכוח זה, אתה מקבל 2 רסיסי שדים.
תמיכה רגילה: 1ק8 + מתאם חוסן נזק מוות, 2ק6 + פעמיים מתאם חוסן נזק אם המטרה מדממת.

חירוף יגון
התקלות * אביזר, חירוף, מאגיה, מוות
פעולה משנית   טווח 10
מטרה: יצור אחד
התקפה: חוסן נגד קשיחות
פגיעה: 5 נזק מוות מתמשך (הצלה לסיום) עם מחסר 2- להצלה.
כישלון ראשון בהצלה: 10 נזק מוות מתמשך (הצלה לסיום) עם מחסר 2- להצלה.
כישלון שני בהצלה: 15 נזק מוות מתמשך (הצלה לסיום) עם מחסר 2- להצלה.

תיעול בריאות
לפי רצון * מאגיה
פעולה משנית   טווח 10
מטרה: השד הכבול שלך
השפעה: אתה מנצל פרץ ריפוי כדי להעניק לשד הכבול שלך מספר נקודות פגיעה השווה לערך פרץ הריפוי שלך.

פחד
התקלות * אביזר, מאגיה, פחד
פעולה רגילה   טווח 10
מטרה: יצור אחד
התקפה: חוסן נגד רצון
פגיעה: בתורה המטרה אינה יכולה להתקיף ונעה את מהירותה, ללא יכולת להתקרב אליך (הצלה לסיום). כל נזק שנגרם לה מאפשר לה להציל נגד ההשפעה כפעולה חופשית.

קללת חולשה
התקלות * אביזר, קללה, מאגיה
פעולה משנית   טווח 10
מטרה: יצור אחד
התקפה: חוסן נגד קשיחות
פגיעה: המטרה נחלשת (הצלה לסיום).

גשם תופת
התקלות * אביזר, אזור, אש, מאגיה
פעולה רגילה    אזור פרץ 2 בטווח 10
מטרה: היצורים בפרץ
התקפה: חוסן נגד תגובה
פגיעה: 2ק8 + מתאם חוסן נזק אש. הפרץ יוצר אזור של גשם תופת שנותר עד לסוף תורך הבא. כל יצור שמתחיל את תורו באזור או נכנס אליו סופג 1ק8 + מתאם חוסן נזק אש.
תמיכה רגילה: האזור לא מתפוגג.

כאב חורך
התקלות * אביזר, אש, מאגיה
פעולה משנית    טווח 10
מטרה: יצור אחד
התקפה: חוסן נגד תגובה
פגיעה: 1ק8 + מתאם חוסן נזק אש. המטרה זוכה בתוסף 1+ להתקפה נגדך עד לתחילת תורך הבא, ואם היא היתה מסומנת, היא אינה מסומנת עוד.

יצירת אבן-נשמה
יומי * מאגיה
פעולה רגילה   אישי
השפעה: אתה יוצר אבן-נשמה. ניתן להשתמש בה כפעולה רגילה כדי לשמור את נשמתך או נשמתו של בן ברית. אם המטרה נופלת ל-0 נק"פ או פחות בעוד נשמתה שמורה, בתחילת תורה הבא היא יכולה לנצל פרץ ריפוי ולקום על רגליה. לאחר מכן נשמתה אינה שמורה עוד. השפעת האבן פגה בסוף ההתקלות או לאחר 5 דקות. אבן-נשמה נעלמת לאחר שמשתמשים בה, או לאחר מנוחה ממושכת.

חירוף אבדון
התקלות * אביזר, חירוף, מאגיה, מוות
פעולה משנית   טווח 10
מטרה: יצור אחד
התקפה: חוסן נגד רצון
פגיעה: אתה ממלא את המטרה באבדון נורא. היא סובלת מנזק מתמשך 15 (הצלה לסיום), עם מחסר 2- להצלה. המטרה סופגת את הנזק רק בתחילת כל תור שני, אך יכולה להציל בסוף כל תור, כרגיל. אם תוצאת הגלגול הטבעי של זריקת ההצלה היא 5 ומטה, מזומן שד שומר במשבצת פנויה הסמוכה למטרה. השד מתקיף מיד, ושוב פעם בתורך, ושוב פעם בתורך הבא. לאחר מכן הוא נעלם. אינך שולט ישירות בשד. הגנותיו זהות לשלך, והוא משתמש בתכונות שלך להתקפות.
התקפה: חוסן נגד תגובה
פגיעה: 1ק8 + מתאם חוסן נזק אש.

חיבור נשמות
יומי * מאגיה
פעולה משנית   אישי
דרישות: אתה חייב לזמן תחילה את אחד השדים הכבולים שלך.
השפעה: אתה מחבר בין נשמתך לנשמתו של השד הכבול שלך. חמישית מהנזק שאתה סופג, נספג בידי השד שלך. לא ניתן למנוע את הנזק שנגרם לשד בשום צורה. ההשפעה נותרת עד לסוף ההתקלות או 5 דקות.

זימון סאקבוס
התקלות * זימון, מאגיה, רסיס נשמה
פעולה רגילה   טווח 1
מיוחד: אם אתה מנצל רסיס נשמה, כוח זה הוא פעולה חופשית.
השפעה: אתה מזמן את הסאקבוס הכבולה שלך במשבצת סמוכה פנויה. הוא נותר עד לסוף ההתקלות או עד שאתה מפיג אותו כפעולה משנית.

חיזוק שד
התקלות * מאגיה
פעולה משנית   קרוב פרץ 10
מטרה: השד הכבול שלך בפרץ
השפעה: מעניק לשד שלך חיוניות דמונית מחודשת, בהתאם לסוג השד:
אימפ: השד זוכה מיד במספר נקודות פגיעה זמניות השווה לערך פרץ הריפוי שלך.
צעדן כיליון: כל האויבים בפרץ 2 מהשד מסומנים על ידו, ושוב בתחילת תורך הבא. השד זוכה במספר נקודות פגיעה זמניות השווה לערך פרץ הריפוי שלך.
סאקבוס: הסאקבוס נעלמת מעין עד סוף תורה הבא או עד שהיא מתקיפה, ומצילה מיד מכל ההשפעות שעליה שכופות את המצבים מואט, נטוע, הלום, המום, או מרוסן.
זקיף מבעית: השד מציל מיד מכל ההשפעות שעליה שכופות את המצבים מואט, נטוע, הלום, המום, או מרוסן, והוא חסין להשפעות אלו עד סוף תורך הבא.

זימון זקיף מבעית
התקלות * זימון, מאגיה, רסיס נשמה
פעולה רגילה   טווח 1
מיוחד: אם אתה מנצל רסיס נשמה, כוח זה הוא פעולה חופשית.
השפעה: אתה מזמן את הזקיף המבעית הכבול שלך במשבצת סמוכה פנויה. הוא נותר עד לסוף ההתקלות או עד שאתה מפיג אותו כפעולה משנית.

ידו של גולדאן
יומי * אזור, מאגיה
פעולה רגילה   אזור פרץ 1 טווח 10
התקפה: חוסן נגד תגובה
מטרה: כל יצור בפרץ
פגיעה: אתה מזמן מטאור שמתרסק באזור הפגיעה וגורם 2ק10 + מתאם חוסן נזק מוות למטרות ויוצר אזור בפרץ, שנותר עד סוף ההתקלות. כשהשדים הכבולים שלך מתקיפים את היצורים באזור, הם גורמים פגיעה חמורה בתוצאה טבעית של 18-20.

כוחות כמו כאב חורך נראים נחמדים, אבל לא מרשימים במיוחד. אבל יש כמה דברים שצריך להבין בעניין. ראשית, ב-WOW, ההתמחות שבחרת משפיעה מאוד על איכותן של יכולות. למשל, אם אתה גורם 30% יותר נזק אש, אתה תשכח מקליע צל לגמרי, ותשתמש בעיקר בפרץ חורך. אבל זה דורש לטפל במאפייני מקצוע שוב, ואני לא אעשה את זה כרגע.
זה הפריע לי במיוחד הפעם, כי מכשף דמונולוג מובדל משני הסוגים האחרים בעיקר באמצעות כשרונות שמשפרים את השדים שלו, והיחס בינו לבין השדים.
שנית, כשרונות מסויימים משפרים את השפעתן של יכולות, שזהו רעיון ש*ממש* כדאי לגנוב למו"ד (ומאוד יעזור להבדיל בין סוגי מכשפים). נגיד שיש לך כשרון שאומר שפרץ חורך גורם אוטומטית פגיעה חמורה (אם פגע) למי שמושפע מהתבערה שלך. פתאום הוא שווה יותר! אוסום!
אז אמליץ להשתמש בכל המקצועות האלו ביחד עם כשרונות חדשים, גם הם בהשראת WOW. אולי פשוט אכתוב אותם? נראה.

המרת מכשף דמונולוג מ-WoW

זהו המקצוע הכי קשה להמרה עד עכשיו, כי הוא דורש מכאניקה חדשה ו-"איזון", נגיד,

שמאפשר לך לשלוט בשדים ועדיין לא להיות הכי חזק בעולם. אלא רק די חזק בהחלט.
לאחר מחשבה, החלטתי שהמכאניקה הבסיסית של מו"ד לשליטה ביצורים – זה עולה לך

פעולות – נשמעת לי מאזנת מספיק. אז יאללה.

במקום ברית קדם וקללת המכשף, אתה מקבל שד. זהו ההבדל הקיצוני שבין מכשף

מו"ד קלאסי למכשף WOW, והדבר המעניין ביותר במקצוע המחודש.
במקום המאפיין קליעה למטרה, אתה מקבל 2 פרצי ריפוי נוספים. אתה עוד תזדקק

להם.
אתה מקבל מאפיין מקצוע חדש, "קציר נשמות". בכל מנוחה קצרה, אתה יכול לתפוס

נשמות טועות כדי לזכות בשני רסיסי נשמה. כדי שתתחיל כל התקלות עם 2 רסיסים.
אתה יודע את שפת השאול, כדי שתוכל לתקשר עם השדים שלך.

השדים המזומנים משתמשים בכל חוקי מילת המפתח זימון (המעודכנים!), עם כמה

הבדלים:
שד מזומן שמתרחק מבעליו יותר מ-20 משבצות, נעלם.
ניתן להחזיק רק בשד כבול אחד בכל רגע. זימון שד חדש גורם לשד הקודם להיעלם מיד.
שדים כבולים יודעים רק את שפת השאול, והם נוטים לתוהו רשע.

רסיס נשמה: מילת המפתח הזו פשוט מעידה על כך שניתן להשתמש ברסיס נשמה עם

הכוח. אופן השימוש מצוין בכוח עצמו.
קללה, חירוף: על כל יצור יכולה להיות רק קללה אחת; קללה חדשה מחליפה את

הקודמת ומפסיקה את השפעתה מיד. כנ"ל עם חירוף. עם זאת, חירוף וקללה לא

מפריעים אחד לשני בשום צורה.

תקופת הגבורה

קליע צל
ההתקפה הבסיסית של רוב המכשפים, היא פשוט "פרץ קמאי" הקלאסי של מכשף מו"ד,

אבל הנזק הוא מסוג מוות.

זימון אימפ
התקלות * זימון, מאגיה, רסיס נשמה
פעולה רגילה   טווח 1
מיוחד: אם אתה מנצל רסיס נשמה, כוח זה הוא פעולה חופשית.
השפעה: אתה מזמן את האימפ הכבול שלך במשבצת סמוכה פנויה. הוא נותר עד לסוף

ההתקלות או עד שאתה מפיג אותו כפעולה משנית.
לאימפ אין התקפת קפא"פ בסיסית.

תבערה
התקלות * אביזר, אש, מאגיה
פעולה רגילה   טווח 10
מטרה: יצור אחד
התקפה: חוסן נגד תגובה
פגיעה: 1ק10 + מתאם חוסן נזק אש, ונזק אש מתמשך 5 (הצלה לסיום), עם מחסר 2-

להצלה.

השחתה
התקלות * אביזר, מאגיה, מוות
פעולה משנית   טווח 10
מטרה: יצור אחד
התקפה: חוסן נגד קשיחות
פגיעה: 5 נזק מוות מתמשך (הצלה לסיום) עם מחסר 2- להצלה.

מאזן חיים
לפי רצון * מאגיה
פעולה משנית   אישי
השפעה: אתה מנצל פרץ ריפוי ולא משיב נקודות פגיעה. במקום זאת, אתה משיב את

השימוש באחד מכוחות ההתקלות שלך.

ניקוז חיים
התקלות * אביזר, מאגיה, מוות, ריפוי, רסיס נשמה
פעולה רגילה   טווח 10
מיוחד: אם אתה מנצל רסיס נשמה, כוח זה הוא פעולה משנית.
מטרה: יצור אחד
התקפה: חוסן נגד קשיחות
פגיעה: 1ק10 + מתאם חוסן נזק מוות, ואתה משיב 3 נקודות פגיעה.
תמיכה רגילה: 1ק10 + מתאם חוסן נזק מוות, ואתה משיב 3 נקודות פגיעה.
מיוחד: אם אתה מנצל רסיס נשמה, התמיכה בתור זה היא פעולה משנית.

שריון שדים
יומי * אביזר, מאגיה
פעולה רגילה    אישי
השפעה: אתה זוכה בתוסף כוח 2+ לדרג"ש, ומשיב 2 נקודות פגיעה נוספות עם כוחות

הריפוי שלך.

זימון צעדן כיליון
התקלות * זימון, מאגיה, רסיס נשמה
פעולה רגילה   טווח 1
מיוחד: אם אתה מנצל רסיס נשמה, כוח זה הוא פעולה חופשית.
השפעה: אתה מזמן את צעדן הכיליון הכבול שלך במשבצת סמוכה פנויה. הוא נותר עד

לסוף ההתקלות או עד שאתה מפיג אותו כפעולה משנית.

יצירת אבן-בריאות
יומי * מאגיה
פעולה רגילה   אישי
השפעה: אתה יוצר אבן-בריאות. ניתן להשתמש בה כפעולה משנית על מנת לנצל פרץ

ריפוי ולהשיב 5 נק"פ נוספות. אבן-הבריאות נעלמת לאחר שמשתמשים בה, או לאחר

מנוחה ממושכת.

ניקוז נשמה
התקלות * אביזר, מאגיה, מוות
פעולה רגילה   טווח 10
מטרה: יצור אחד
התקפה: חוסן נגד קשיחות
פגיעה: 1ק10 + מתאם חוסן נזק מוות, או 2ק8 + פעמיים מתאם חוסן נזק אם המטרה

מדממת. אם המטרה נהרגת מנזק זה, או בסיבוב שלאחר שפגעת או תמכת בכוח זה,

אתה מקבל 2 רסיסי שדים.
תמיכה רגילה: 1ק10 + מתאם חוסן נזק מוות, 2ק8 + פעמיים מתאם חוסן נזק אם

המטרה מדממת.

חירוף יגון
התקלות * אביזר, חירוף, מאגיה, מוות
פעולה משנית   טווח 10
מטרה: יצור אחד
התקפה: חוסן נגד קשיחות
פגיעה: 5 נזק מוות מתמשך (הצלה לסיום) עם מחסר 2- להצלה.
כישלון ראשון בהצלה: 10 נזק מוות מתמשך (הצלה לסיום) עם מחסר 2- להצלה.
כישלון שני בהצלה: 15 נזק מוות מתמשך (הצלה לסיום) עם מחסר 2- להצלה.

תיעול בריאות
לפי רצון * מאגיה
פעולה משנית   טווח 10
מטרה: השד הכבול שלך
השפעה: אתה מנצל פרץ ריפוי כדי להעניק לשד הכבול שלך מספר נקודות פגיעה השווה

לערך פרץ הריפוי שלך.

פחד
התקלות * אביזר, מאגיה, פחד
פעולה רגילה   טווח 10
מטרה: יצור אחד
התקפה: חוסן נגד רצון
פגיעה: בתורה המטרה אינה יכולה להתקיף ונעה את מהירותה, ללא יכולת להתקרב

אליך (הצלה לסיום). כל נזק שנגרם לה מאפשר לה להציל נגד ההשפעה כפעולה

חופשית.

קללת חולשה
התקלות * אביזר, קללה, מאגיה
פעולה משנית   טווח 10
מטרה: יצור אחד
התקפה: חוסן נגד קשיחות
פגיעה: המטרה נחלשת (הצלה לסיום).

גשם תופת
התקלות * אביזר, אזור, אש, מאגיה
פעולה רגילה    אזור פרץ 2
מטרה: היצורים בפרץ
התקפה: חוסן נגד תגובה
פגיעה: 2ק8 + מתאם חוסן נזק אש. הפרץ יוצר אזור של גשם תופת שנותר עד לסוף

תורך הבא. כל יצור שמתחיל את תורו באזור או נכנס אליו סופג 1ק8 + מתאם חוסן נזק

אש.
תמיכה רגילה: האזור לא מתפוגג.

כאב חורך
התקלות * אביזר, אש, מאגיה
פעולה משנית    טווח 10
מטרה: יצור אחד
התקפה: חוסן נגד תגובה
פגיעה: 1ק8 + מתאם חוסן נזק אש. המטרה זוכה בתוסף 1+ להתקפה נגדך עד לתחילת

תורך הבא, ואם היא היתה מסומנת, היא אינה מסומנת עוד.

יצירת אבן-נשמה
יומי * מאגיה
פעולה רגילה   אישי
השפעה: אתה יוצר אבן-נשמה. ניתן להשתמש בה כפעולה רגילה כדי לשמור את נשמתך

או נשמתו של בן ברית. אם המטרה נופלת ל-0 נק"פ או פחות בעוד נשמתה שמורה,

בתחילת תורה הבא היא יכולה לנצל פרץ ריפוי ולקום על רגליה. לאחר מכן נשמתה אינה

שמורה עוד. השפעת האבן פגה בסוף ההתקלות או לאחר 5 דקות. אבן-נשמה נעלמת

לאחר שמשתמשים בה, או לאחר מנוחה ממושכת.

חירוף אבדון
התקלות * אביזר, חירוף, מאגיה, מוות
פעולה משנית   טווח 10
מטרה: יצור אחד
התקפה: חוסן נגד רצון
פגיעה: אתה ממלא את המטרה באבדון נורא. היא סובלת מנזק מתמשך 15 (הצלה

לסיום), עם מחסר 2- להצלה. המטרה סופגת את הנזק רק בתחילת כל תור שני, אך

יכולה להציל בסוף כל תור, כרגיל. אם תוצאת הגלגול הטבעי של זריקת ההצלה היא 5

ומטה, מזומן שד שומר במשבצת פנויה הסמוכה למטרה. השד מתקיף מיד, ושוב פעם

בתורך, ושוב פעם בתורך הבא. לאחר מכן הוא נעלם. אינך שולט ישירות בשד. הגנותיו

זהות לשלך, והוא משתמש בתכונות שלך להתקפות.
התקפה: חוסן נגד תגובה
פגיעה: 1ק8 + מתאם חוסן נזק אש.

חיבור נשמות
יומי * מאגיה
פעולה משנית   אישי
דרישות: אתה חייב לזמן תחילה את אחד השדים הכבולים שלך.
השפעה: אתה מחבר בין נשמתך לנשמתו של השד הכבול שלך. חמישית מהנזק שאתה

סופג, נספג בידי השד שלך. לא ניתן למנוע את הנזק שנגרם לשד בשום צורה. ההשפעה

נותרת עד לסוף ההתקלות או 5 דקות.

זימון סאקבוס
התקלות * זימון, מאגיה, רסיס נשמה
פעולה רגילה   טווח 1
מיוחד: אם אתה מנצל רסיס נשמה, כוח זה הוא פעולה חופשית.
השפעה: אתה מזמן את הסאקבוס הכבולה שלך במשבצת סמוכה פנויה. הוא נותר עד

לסוף ההתקלות או עד שאתה מפיג אותו כפעולה משנית.

חיזוק שד
התקלות * מאגיה
פעולה משנית   קרוב פרץ 10
מטרה: השד הכבול שלך בפרץ
השפעה: מעניק לשד שלך חיוניות דמונית מחודשת, בהתאם לסוג השד:
אימפ: השד משיב מיד מספר נקודות פגיעה השווה לערך פרץ הריפוי שלך.
צעדן כיליון: כל האויבים בפרץ 2 מהשד מסומנים על ידו, ושוב בתחילת תורך הבא. השד

זוכה במספר נקודות פגיעה זמניות השווה לערך פרץ הריפוי שלך.
סאקבוס: הסאקבוס נעלמת מעין, ומצילה מיד מכל ההשפעות שעליה שכופות את

המצבים מואט, נטוע, הלום, המום, או מרוסן.
זקיף מבעית: השד מציל מיד מכל ההשפעות שעליה שכופות את המצבים מואט, נטוע,

הלום, המום, או מרוסן, והוא חסין להשפעות אלו עד סוף תורך הבא.

זימון זקיף מבעית
התקלות * זימון, מאגיה, רסיס נשמה
פעולה רגילה   טווח 1
מיוחד: אם אתה מנצל רסיס נשמה, כוח זה הוא פעולה חופשית.
השפעה: אתה מזמן את הזקיף המבעית הכבול שלך במשבצת סמוכה פנויה. הוא נותר

עד לסוף ההתקלות או עד שאתה מפיג אותו כפעולה משנית.

ידו של גול""דן
יומי * אזור, מאגיה
פעולה רגילה   אזור פרץ 1 טווח 10
התקפה: חוסן נגד תגובה
מטרה: כל יצור בפרץ
פגיעה: אתה מזמן מטאור שמתרסק באזור הפגיעה וגורם 2ק10 + מתאם חוסן נזק מוות

למטרות ויוצר אזור בפרץ, שנותר עד סוף ההתקלות. כשהשדים הכבולים שלך מתקיפים

את היצורים באזור, הם גורמים פגיעה חמורה בתוצאה טבעית של 18-20.

כוחות כמו כאב חורך נראים נחמדים, אבל לא מרשימים במיוחד. אבל יש כמה דברים

שצריך להבין בעניין. ראשית, ב-WOW, ההתמחות שבחרת משפיעה מאוד על איכותן

של יכולות. למשל, אם אתה גורם 30% יותר נזק אש, אתה תשכח מקליע צל לגמרי,

ותשתמש בעיקר בפרץ חורך. אבל זה דורש לטפל במאפייני מקצוע שוב, ואני לא אעשה

את זה כרגע.
זה הפריע לי במיוחד הפעם, כי מכשף דמונולוג מובדל משני הסוגים האחרים בעיקר

באמצעות כשרונות שמשפרים את השדים שלו, והיחס בינו לבין השדים.
שנית, כשרונות מסויימים משפרים את השפעתן של יכולות, שזהו רעיון ש*ממש* כדאי

לגנוב למו"ד (ומאוד יעזור להבדיל בין סוגי מכשפים). נגיד שיש לך כשרון שאומר שפרץ

חורך גורם אוטומטית פגיעה חמורה (אם פגע) למי שמושפע מהתבערה שלך. פתאום

הוא שווה יותר! אוסום!
אז אמליץ להשתמש בכל המקצועות האלו ביחד עם כשרונות חדשים, גם הם בהשראת

WOW. אולי פשוט אכתוב אותם? נראה.

2 תגובות על “כוחות מכשף אדון-שדים מ-WoW”

מוהאהאה, התוכנית התלת-שלבית שלי עבדה!

שלב ראשון: הפשלת מכנסיים.
שלב שני: ריקוד.
שלב שלישי: כתיבת מקצוע מכשף מבוסס WoW.

כעת נותר רק לשחק!

השארת תגובה